About us

Privacy policy

America Today Privacy Policy recruitment

Indien je solliciteert bij America Today, geldt onderstaand privacybeleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop America Today gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is AT B.V. (America Today).

Vestigingsadres: 

Diemermere 1

1112 TA Diemen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34182717

BTW nummer 02NL811789755B01

 

AT B.V. (America Today) is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbesherming (AVG).

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen America Today jouw persoonsgegevens gebruikt als je solliciteert bij America Today.

 

Als jij solliciteert bij America Today, verwerken wij de volgende gegevens van je:

 • NAW gegevens;
 • CV en motivatiebrief;
 • Informatie over opleiding, stages en werkervaring.

 

Met de bovenstaande gegevens kunnen we jouw sollicitatie selecteren en evalueren. Daarnaast stellen de betreffende gegevens ons in staat om contact met je op te nemen.

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens door America Today, is dat deze nodig is om te voldoen aan respectievelijk de voorbereiding van een tussen jou en America Today gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of is deze gebaseerd op toestemming van de sollicitant.

 

 1. Gebruik persoonsgegevens door derden

America Today deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven;
 • Indien America Today daartoe wettelijk is verplicht;
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij;
 • Met partijen die voor America Today als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

 1. Overdracht onderneming

America Today kan haar onderneming / diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval worden ook je persoonsgegevens doorgegeven aan de betreffende partij. We informeren je hier tijdig over. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

 

 1. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Als wij naar aanleiding van jouw sollicitatie geen geschikte baan beschikbaar hebben, dan bewaren wij jouw gegevens nog vier weken. Als je hiervoor toestemming geeft, bewaren we je gegevens maximaal een jaar. Dit zodat we je kunnen benaderen mocht er later alsnog een passende functie vrijkomen.

 

 

 1. Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en om een verzoek te doen tot het corrigeren, beperken, blokkeren of wissen van deze gegevens. Tevens heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je America Today gegevens om deze ergens anders te kunnen opslaan.

Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken.

 

 1. Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan privacy@america-today.com. Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via DPO@america-today.com.

 

Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

 1. Wijziging van de privacyverklaring

America Today behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen stellen wij je op de hoogte.

 

 

 

Copyright 2024 | America Today
America Today gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?